Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина

Дата: 24-25 листопада 2021 р.

Місце проведення: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна

Дедлайн подання заявки: 8 листопада 2021 р.

Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує проходження програми професійного стажування:

 1. 30 год. (1 кредит ECTS ): 0.4 кредита ECTS (12 год.): участь у конференції
  0.6 кредита ECTS (18 год.): підготовка наукової доповіді за тематикою конференції
 2. або 12 год. (0.4 кредита ECTS ): участь у конференції

IX наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина»


Наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина» проводиться раз на два роки від початку 2000-х років. 

У рамках конференції провідні науковці та практики в галузі політичної психології та суміжних дисциплін разом з іноземними колегами обговорюють результати актуальних досліджень в галузі політичної психології та напрями їх застосування у владних та громадських практиках. 

Серед питань, що постійно перебувають у фокусі таких дискусій, є:

 • психологія війни і миру, 
 • політико-психологічні проблеми соціалізації молоді,
 • психологічні чинники владно-підвладних відносин і побудови громадянського суспільства, 
 • психологічна безпека в умовах надзвичайних ситуацій, 
 • міжгрупові відносини,
 • соціальні та політичні конфлікти, 
 • психологічний супровід виборчих кампаній та інші. 

Матеріали конференції публікуються у фаховому збірнику наукових праць «Проблеми політичної психології». 

Конференція проводиться в м. Києві на базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.


Організатори