PPP-2021 / Напрями роботи конференції

Напрями роботи конференції (ключові слова)

 1. Теоретико-методологічні проблеми та завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей, історіографія).
 2. Суспільні трансформації та ідентифікаційні процеси в Україні (механізми, чинники, закономірності, сценарії суспільного та особистісного розвитку, соціальна та особистісна, громадянська, національна та етнічна ідентичність, прогнозування, розвиток, протистояння і консолідація, громадська думка).
 3. Психологія війни і миру (проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, соціально-психологічна адаптація особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, реабілітація особистості, ціннісне порозуміння).
 4. Психосоціальні наслідки пандемії COVID-19 та шляхи їх подолання (психологічні аспекти дистанціювання та самоізоляції, особливості формування адаптивних та дезадаптивних поведінкових стратегій, проблеми соціальної довіри та кооперації, теорії змови та інші форми репрезентації пандемічної реальності) 
 5. Психологічні чинники владно-підвладних відносин і побудови в Україні громадянського суспільства (психологія влади і громади в умовах децентралізації, складні соціальні та політичні ситуації, прийняття політичних рішень, відповідальність, політична і громадянська участь, масові акції, волонтерство, демократичні цінності, соціальні рухи).
 6. Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних та освітніх трансформацій і вимушеного запровадження дистанційного навчання (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на ситуацію в суспільстві, громадянська освіта, медіаосвіта та медіаграмотність, вплив дистанційного навчання на виховний процес в закладах освіти, ставлення дітей і дорослих до онлайн-навчання, кіберсоціалізація, політична культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі).
 7. Соціально-економічні чинники політичних процесів (психологія багатства та бідності, соціальна справедливість, соціальні та індивідуальні чинники матеріального добробуту, соціальне порівняння).
 8. Психологічна безпека в умовах надзвичайних ситуацій (безпечний освітній простір, психологічна безпека громад, готовність до дій в надзвичайних ситуаціях, соціальні практики надзвичайної ситуації, психологічний супровід постраждалих).
 9. Міжгрупові відносини, соціальні та політичні конфлікти (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, політичні наративи,  історичні наративи, історичні та колективні травми, територіальна ідентичність, історична пам'ять).
 10.  Психологічний супровід виборчих кампаній (імідж суб’єктів політичної активності, психологія виборця, особливості використання дослідницьких інструментів у виборчому процесі, прогнозування електоральної поведінки, соціальна та політична реклама).
 11. Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

У рамках конференції також планується проведення низки круглих столів та майстер-класів.